GIVEAWAY

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

за провеждане на Коледен GIVEAWAY

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата онлайн активност, наричана за краткост “Коледен GIVEAWAY” се организира и провежда от “Хоумисет” ЕООД, ЕИК: 207585658, с адрес на регистрация гр. Велико Търново ул. П.К.Яворов 38А, наричан за кратко “Организатор”.

Настоящата “Игра” се провежда за период от 01.12.2023 г. до 23:59 ч. на 24.12.2023 г.

Играта се провежда успоредно на Instagram страница: (https://www.instagram.com/_homeset_bg/) и на Facebook страница (https://www.facebook.com/Homeset.bg/ )собственост на Организатора и представлява промоционален пост.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на артикул, предлаган от компанията.

Играта се организира и провежда изцяло на български език и Организаторът не носи отговорност за грешно тълкуване или превод на нейните правила.

Играта не е спонсорирана от социалната мрежа Instagram и Facebook.

  

III. МЕХАНИЗЪМ

За да вземе участие в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

а) Да открие промоционалната визия на Играта в Instagram профила тук: https://www.instagram.com/_homeset_bg/или на Facebook страницата тук (https://www.facebook.com/Homeset.bg/)

б) Да изпълни всички условия на играта:

 1. Да хареса публикацията
 2. Да последва @_homeset_bg или да хареса страницата във Facebook https://www.facebook.com/Homeset.bg/
 3. Да сподели поста ни в "стори"
 4. Да "тагне" профил на друг член на социалната мрежа в коментара си

в) Победителят в кампанията ще бъде този участник, чието предположение за общата Меркари цена на всички артикули на снимката е било най-близко до реалната обща Меркари цена на артикулите. В случай, че има няколко участника с един и същи отговор, победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип между тях.

г) Печелившите участници ще бъдат оповестени публично в профилите в социалните мрежи на Организатора.

д) Участници, които използват фалшива онлайн идентичност чрез фалшиви профили, както и участници, нарушаващи механизма на Играта или добрия тон на страницата на Организатора, ще бъдат дисквалифицирани, губейки право на участие за награда.

 

 1. НАГРАДИ
 1. Един печеливш участник получава голямата награда, която представлява комплекс прибори за хранене 30 части , които могат да бъдат разгледани в сайта на https://www.homeset.bg/komplekt-pribori-za-hranene-30-chasti-3.html
 2. 50 участника получват ваучери всеки на стойност 20 лв валидни до 30.06.2024г.                                      *за активиране на ваучера сумата в количктата за пазаруване трябва да бъде на стойност по-вискока от 99.99 лв
 3. Наградата не може да бъде заменяна с други форми и начини за пазаруване, както и да бъде заменяна за левовата й равностойност.
 4. За да получи Наградата, обявените за печеливши участници, ще бъдат уведомени на лично съобщения, където ще бъде необходимо да споделят данни за полиучаване на наградите.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят, обявен за печеливш, се съгласява неговите имена и профилна снимка да бъде публикувана на страницата на Организатора в специална публикация.

Печелившият участник се съгласява представители на Организатора да се свържат с него, при необходимост за уточняване на въпроси, свързани с данните за доставка и условията по получаване на Наградата.

При събирането и обработката на лични данни на печеливши участници, Организаторът спазва стриктно Политиката за защита на лични данни, публикувана тук: https://mercari.bg/privacy

Събираните и обработвани лични данни, касаещи настоящата Игра - име, адрес и телефонен номер на печелившите участници, ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на Наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение на защитата на лични данни.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът не носи отговорност за последствията от невярна или некоректно представена информация от страна на участниците, в това число и на печелившият участник.

Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, причинено от куриерски фирми или трети лица.

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на своята Инстаграм страница, в случай, че бъдат констатирани злоупотреби или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Организаторът има право да променя и допълва настоящите Официални правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им в съответния раздел на официалния уебсайт на Организатора тук: https://www.homeset.bg/giveaway.html